Privatlivspolitik for Jørgen Olsen A/S

Privatlivspolitik for Jørgen Olsen A/S behandling af personoplysninger

 

Hos Jørgen Olsen A/S overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger f.eks. i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.

 

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

 

Formål og typer af oplysninger

Jørgen Olsen A/S behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

 

 • Køb/salg af biler og leasing af biler

 • Servicering og værkstedsydelser

 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring

 • Generelle formål som f.eks. overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

   

  Jørgen Olsen A/S indsamler oplysningerne hos dig via offentligt tilgængelige kilder som f.eks. motorregistreret, cpr. -registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af oplysninger:

   

 • Navn på ejer eller bruger af bilen

 • E-mailadresse og telefonnummer

 • Oplysninger om købshistorik hos Jørgen Olsen A/S

 • Oplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata

 • Informationer fra bilens It/styreboks.

 • Informationer fra salg og servicering af bilen

  • F.eks. ved særligt udstyr på en bestemt bil

 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, antal skader på bilen mv.

 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn.

  • F.eks. indkaldelse til service

 • Informationer om finansiering af bilen.

  • F.eks. oplysninger om finansieringsinstitut, pant i bilen, lånebeløb mv.

 • Informationer fra før salgsaktiviteter

  • Herunder f.eks. kampagner

 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring.

   

  Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

  Dine oplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. Det kan f.eks. være profilering med henblik på markedsføring, inddeling i kundegrupper mv.

   

  Juridisk grundlag for behandling

  Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

   

 • Opfyldelse af en kontrakt, f.eks. kontrakt om køb og salg af en bil, tegning af forsikringer, aftaler om finansiering af biler, booking og gennemførelse af værkstedbesøg mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 60, stk. 1, litra b)

 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)

 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesfor­ordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt. trækkes tilbage.

 • Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

 • Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

 • Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

 

Kilder

Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktio­ner, som du gennemfører hos Jørgen Olsen A/S samt fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter.

 

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når Jørgen Olsen A/S indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne.

 

Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

 

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Jørgen Olsen A/S ikke følge op på din evaluering over for dig.

 

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller ser­vicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Jørgen Olsen A/S at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

 

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Jørgen Olsen A/S overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplys­ningerne. Pt. er det:

 

IT-leverandør:

CDK Global Denmark ApS

DMS-System:

Dracar, Autodesktop

Andet:

 

 

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Jørgen Olsen A/S overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Jørgen Olsen A/S videregiver dine personoplysninger til motorregistret, skat, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

 

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Jørgen Olsen A/S oplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

 

Til brug for markedsføring, opbevarer Jørgen Olsen A/S dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 5 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

 

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke læn­gere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

 

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse ret­tigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlin­gen og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Jørgen Olsen A/S på:

 

Navn på forhandler:

Jørgen Olsen A/S

Adresse:

Industrivej 16, 8800 Viborg

E-mail:

info@jorgenolsen.dk

Telefon nr.

86 62 32 22

Privatlivspolitik Suzuki Motor Corporation

Suzuki Motor Corporation registrerer stelnumre i forbindelse med produktionen af Suzuki biler samt bilernes indregistrering i Danmark. Vi videregiver ikke persondata til Suzuki Motor Corporation om ejerforholdet af bilen. Se Suzuki Motor Corporation global policy her